Ons is net gewone manne wat interkerklik saamkom om te bid, te ontvang, te groei, en mekaar te ondersteun.
Ons help jou deur Jesus!

Byeenkomste

Ons huidige byeenkomste vind Vrydag oggende van 6am tot 7am by die Communio Kerk plaas.

Adres:

H/v Kaapsche Hoop en Jakaranda Straat
Nelspruit