Entries by Hennie Homann

God doen net goeie goed!

Mark 7:37 “Hulle is geweldig aangegryp en het gesê:”ALLES wat Hy doen is GOED: die dowes laat Hy HOOR en die stommes laat Hy PRAAT.” Uit die teksvers is dit duidelik dat God NET goeie goed doen! Hoor jy vandag Sy stem, spreek jy Sy woord, of is jy nog daardie doof-stomme wat sukkel om […]

Kom ons lewe weer vir mekaar!

Mark 1:17-18:”Hy (Jesus) het toe vir hulle (Simon en Andreas) gesê:’Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.’ Onmiddellik het hulle die nette gelos en Hom gevolg.” Kan ons geloof vandag so groot wees soos die van Simon en Andreas? Kan ons ONMIDDELLIK na God luister en lewe na […]

Met BLYDSKAP moet julle die Vader DANK

Kol 1:12-14 “Met BLYDSKAP moet julle die Vader DANK wat julle gemaak het om DEEL te wees aan die erfenis wat vir die GElOWIGES wag in die ryk van die LIG. HY het ons uit die mag van die DUISTERNIS weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van Sy SEUN wat Hy liefhet. DEUR die […]

GLO heelhartig dat Hy jou lewenskrag is!

Ons eerste week van ons “40 Dae IN die Woord kursus” is verby en ons het behoorlik die boek Filippense van hoek tot kant bestudeer. Vanoggend wil ek dit waag om die boek op te som uit vyf verse… Fil 4:4-7,13 “Wees ALTYD bly IN die Here! Ek herhaal: WEES BLY! Wees inskiklik teenoor ALLE […]

Dit is my grootste wens

Fil 1:9-11 “Ook bid ek dat julle liefde AL HOE MEER sal toeneem in BEGRIP en FYN aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan ONDERSKEI waarop die WERKLIK aankom. DAN SAL julle op die dag wanneer Christus kom, ONBERISPELIK en SONDER blaam wees, en deur Jesus Christus SAL julle GEHEEL en al in die REGTE […]

Sy planne is net die beste vir jou

My kleinSaterdagboodskap sluit aan by gister sinne…Ek is uniek want… Ef 2:10 “Nee, GOD het ons gemaak wat ons NOU is: IN Christus Jesus het Hy ons geskep om ONS LEWE te wy aan die GOEIE DADE waarvoor HY ons BESTEM het.” Kan jy sien God het van die begin af planne met jou lewe […]

Jy is uniek!

Jy is uniek! Leef vandag jouself uit in die talente wat God jou gegee het. Moet jou self nie met ander mense vergelyk nie. Leef JOU droom! Hoekom? Hab 2:14 “Soos waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Here ORAL op die aarde geken word.” As elkeen van ons ons droom […]