Hab 2:14

Jy is uniek!

Jy is uniek! Leef vandag jouself uit in die talente wat God jou gegee het. Moet jou self nie met ander mense vergelyk nie. Leef JOU droom! Hoekom?

Hab 2:14 “Soos waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Here ORAL op die aarde geken word.”

As elkeen van ons ons droom lewe gee ons so EER aan God wat ons al ons UNIEKE talente en gawes gegee het.

GLO IN JOUSELF EN GEE AAN HOM DIE EER!!!

Mooi week aan almal!

Job 33:4

Kom ons vergeet nie waar ons vandaan kom nie!

Kom ons vergeet nie waar ons vandaan kom nie! Ons is nie net sommer hier op aarde neergeplak nie.

Job 33:4 “Die Gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige het my lewe gegee.”

Kom ons eer die Een wat ons lewe gegee het, wat ons lewe gee, elke dag met lof en aanbidding, want jy is van Hom!

Besef jy dat God staan in vir elkeen van ons?

Hoe gelukkig is ons darem nie? Besef jy dat God staan in vir elkeen van ons – maak nie saak wat ons omstandighede mag wees nie.

Hy wil NET die beste vir ons hê, ‘n blymoedige gemoed, rus en vrede.

Kyk wat sê hy in Matt 11:28-30 “Kom na My toe, ALMAL wat uitgeput en oorlaai is, en Ek SAL julle rus gee. Neem My juk op julle en LEER van My, want Ek is SAGMOEDIG en NEDERIG van hart, en julle SAL rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en My las is lig.”

Vers 6 “En GELUKKIG is elkeen wat NIE aan My twyfel NIE.”

Mag elkeen van julle ‘n geseënde dag hê.

Besef jy elke dag hoe spesiaal jy vir God is?

Besef jy elke dag hoe spesiaal jy vir God is? Vanoggend is my boodskap van God duidelik…

Ps 25:5-6 “U laat my by ‘n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U ontvang my soos ‘n EREGAS, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae.”

Vers 3 sê ook “NIEMAND wat sy verwagting in U stel, sal beskaam word nie. Die wat nie op U vertrou nie, hulle kom in die skande.”

Onthou dat jy elke dag soos ‘n eregas aan die voete van ons Vader kan gaan sit met jou probleme en laste. Hy sal jou met Sy Woord voed en rus laat vind.

Ps 25:5 “Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my REDDER. In U stel ek ELKE dag my verwagting.”

Mooi week almal!

Gaan jy deur ‘n persoonlike krisis?

1 Sam 30:6 “…toe het Dawid hulp gevra by die Here sy God.”

Die vraag is: gaan jy deur ‘n persoonlike krisis, moet jy moeilike besluite in en oor jou lewe neem? My Vrydagpitkos wat ek vandag gekry het is “moet NOOIT te bang of skaam wees om hulp by God te vra nie!” Veral nie by God nie. Hy is allermins soos Hy homself beskryf in

Joh 6:35 “Maar Jesus sê vir hulle:’Ek is die BROOD wat LEWE gee. Wie na My toe kom, sal NOOIT weer honger kry nie, en wie in My glo, sal NOOIT weer dors kry nie.”

Sterkte vir almal en geniet julle naweek.

Hoe weet ek dit is God wat met my praat?

Ek lees vanoggend hoe God met mense praat, hulle gewaarsku het, hulle verhinder het om goed te doen of deur plekke te gaan.

2 Kon 7:5-6 “Skemeraand het hulle (4 melaatses) na die kamp van die Arameërs toe vertrek. Toe hulle by die kant van die kamp kom, ontdek hulle dat daar niemand is nie! Die Here het die Arameërs in die kamp die geluid laat hoor van strydwaens, perde en ‘n groot leër.”

Hand 16:6,7 “Hulle (Paulus en Timoteus) het daarna deur die gebied van Firgië en Galasië gereis, OMDAT die Heilige Gees hulle VERHINDER het om die Woord in die provinsië Asië te verkondig. (7)… maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie.”

My vraag dan vir ‘n moontlike bespreking – hoor ons aldag God se waarskuwings, Sy raad en Sy beloftes? Hoe weet ek dit is God wat met my praat? Hoor jy Jesus se stem, Sy boodskap?

Luister jy en doen jy getrou?

Daar is sleg een manier van vergewing

My kleinSaterdag boodskap bevestig eenvoudig net weer dat daar slegs een manier van vergewing is – GEE OOR aan Jesus Chistus. Wy jou lewe toe aan Hom, deur Hom te dien en te eer. Spandeer meer tyd in Sy Woord om Sy vergewensgesindheid te aanskou, daarvan te leer en dit te kan ervaar. Ons dien ‘n God met ‘n klein hartjie… wat GROOT in genade en LIEFdE is.

Hand 13:38 “Daarom, broers, moet julle goed weet dat wat aan julle verkondig word, die vergewing van sondes DEUR HOM is, en dat ELKEEN wat glo, DEUR HOM vrygespreek word van ALLE sondes.

Luk 24:47 gee ons ook dan die opdrag “…en in Sy Naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder.”

Mooi dag vir julle!

40 Dae in die Woord

Vandag se stukkie pitkos mag dalk klink na ‘n advertensie, maar sien dit eerder as ‘n uitnodiging!

Ek wonder soms, het dit nie tyd geword dat ons MEER gehoorsaam word aan die Woord van God nie? Maar om gehoorsaam te wees, moet ons seker verstaan wat die Woord sê? Soms is die boodskappe voor die hand liggend, ander kere voel dit of die boodskap bo-oor my kop is en glad nie op my vantoepassing is nie. Voel dit vir jou ook of daar altyd iewers in elke stukkie teks iets kleins versteek is wat ons nie sien nie, nie verstaan nie, nie glo nie of nie van weet nie? Is daar ‘ n regte of verkeerde manier van in die Woord spandeer?

Die vraag sekerlik is, verstaan jy aldag wat jy lees in God se Woord? Glo jy dit met hart en siel? So hier is die uitnodiging…eersdaags gaan ons by die AGS Communio gemeente in ‘n 40 dae IN die Woord, noem dit ‘n “kursus”, in. Enige iemand is welkom om deel uit te maak van dit. Maar hoekom, vra jy seker nou? Juis oor van die bogenoemde vrae wat baie mense het…maar kyk wat sê my boodskap vandag in

1 Kor 22:19 “Gee NOU hart en SIEL daaraan om aan die Here julle God gehoorsaam te wees…”

So hierdie 40 dae is nie net ‘n kerkding nie…dis ‘n leefstylding. Afgesien van dit, is dit ‘n Goddelike opdrag! As jy dalk meer wil weet, inbox, sms, skakel of email gerus. Dit het tyd geword dat ons opstaan vir God se Woord!

 

Hier is ‘n kort video van Rick Warren oor die 40 Dae in die Woord kursus:

 

Hy SAL, ek moet, ONS SAL

Hy SAL, ek moet, ONS SAL
Dit is die afgelope paar dae vir my opvallend hoeveel keer God in Sy Woord die woordjie SAL gebruik. Nou kyk, SAL beteken in my oë ‘n besliste feit! Nêrens lees ek van Hy gaan miskien, daar is ‘n moontlikheid, wanneer hy ‘n tydjie kan maak in Sy besige dagboek nie, nee God SAL, maar wel in jou eie seisoen. Ek en jy kan tog nie ‘n advokado ryp druk nie! Nee, elke vrug op sy eie seisoen, so is God se belofte ook aan ons, maar weet, dit SAL kom.

Joel Osteen in sy woord vanoggend in “Dis jou oomblik” beskryf dit so mooi…”God het jou nie vergeet nie. Hy is op hierdie oomblik besig om in jou lewe te werk, om die regte mense, die regte deurbrake en die regte geleenthede te reël. Op die regte tyd, in jou eie seisoen SAL jou droom vervulling kry.”

Vandag se teks is uit Jes 49:8,11,16,25,26 “So sê die Here: Op ‘n tyd wat Ek goeddink, SAL ek jou gebede verhoor, op die dag wanneer Ek wil red, SAL ek jou help. 11. Ek SAL al my berge paaie maak, my grootpad SAL sonder opdraendes wees. 16. Ek het JOU naam in my handpalms gegraveer, Ek sien JOU mure altyd voor My. 25….’Ek is ‘n vyand van jou vyand en Ek SAL jou kinders red. 26…Dan SAL al wat leef, besef dat Ek die Here is JOU Redder en JOU Verlosser, die magtige God van Jakob.”

Sela, Prys Sy Naam!

Hoekom kan ons nie maar ons saak met God nou al regmaak nie?

Job 13:14-16 “Waarom waag ek my lewe en neem ek dit in my hand? Al sou God my doodmaak, ek kan nie wag nie, ek moet my saak vir Hom stel. Dit kan selfs my REDDING wees, want geen godelose durf voor Hom nie.”

Job 5:19 “Al tref ‘n ramp jou ses of sewe keer, Hy sal jou red, selfs ‘n HOEVEELSTE keer SAL dit jou GEEN kwaad aandoen nie.”

Wanneer ons so mismoedig is oor ons lewens, oor sake in ons lewens, hoekom gaan sit ons nie maar net eenvoudig terug en dink hoe kan ons dit voor God verklaar nie? En verklaar dit! Ons gaan tog almal eendag voor die Regtersbank staan, maar waarom wag tot dan? Hoekom kan ons nie maar ons saak met God nou al regmaak nie en uitsien na ‘n ongelooflike tyd saam met Hom in ons lewens nie?

Joel Osteen se gedagte vir vandag is so waar…”Ek sal deur die nag huil, maar ek ken die geheim: More oggend wag daar weer vreugde op my.”

Maar ek wil iets by las…nie net vreugde wag op my nie, maar ook IN my. Die Gees binne ons is tog nie ‘n Gees van mislukking, mismoedigheid, negatiwiteit of bedruktheid nie – dis ‘n Gees van HOOP, GENADE, LIEFDE, BLYDSKAP, SUKSES en VOORSPOED. Glo dit! Belei dit! En seën sal jou dag vul. Ons dien tog ‘n God wat oorloop van vergewensgesindheid!

Mooi dag en week!