Daar is eenvoudig GEEN ander God soos ons God nie!

Jes 44:6,8 “So sê die Here, die Koning van Israel, sy Verlosser, die Here die Almagtige: EK is die EERSTE en EK is die LAASTE, buiten My is daar GEEN God nie. (8) Moenie skrik nie, moenie bang wees nie! Het Ek die nie al van lankal af aan julle verkondig, dit vir julle gesê nie? Julle is my getuies: Is daar ‘n God buiten My? Daar is GEEN ander ROTS nie; Ek weet van GEENEEN.”

As jy vandag gedink het geld, titels, status of enige ander aardse afgod wat jy van iets gemaak het gaan jou enigsins tot hoër hoogtes styg…dink weer. In hierdie stukkie sê God vanoggend aan my HY is al waaraan ek moet vashou, die talent wat ek ontvang het kom van Hom, sukses kom van Hom, teleurstellings en moeilike tye laat my roep en glo in Hom. Moenie vandag fokus van ons Abba Vader af verloor nie. Dra alles wat jy het, wat jy doen, gedoen en gaan doen, op aan Hom. Daar is eenvoudig GEEN ander God soos ons God nie!

Jou gesindheid waarmee jy die lewe aanpak

My naweekboodskap kom uit

Spreuke 15:33 “Om die Here te dien, is om onderrig te word in wysheid; nederigheid kom voor eer.”

Spreuke 16:2 “In Sy oë is alles wat ‘n mens doen reg, maar die Here ondersoek die gesindheid.”

Maak nie saak waar jy jouself vandag in jou geestes-en werklikheidrehelm bevind nie, deur om op God te vertrou en jou saak in jou hart met Hom, ons Skepper en ewige Vader reg te hou, kan sukses en voorspoed jou net volg. Jou gesindheid waarmee jy die lewe aanpak is net so belangrik as die dade wat jy doen.

Mooi naweek almal!

Kom met julle HELE hart terug na My toe!

My kleinSaterdag boodskap dink ek spreek boekdele…vir my in elke geval.

Joël 2:12,13 “Maar nou sê die Here:’Kom met julle HELE hart terug na My toe, vas, huil en treur! Skeur julle HARTE, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is GENADIG en BARMHARTIG; Hy is LANKMOEDIG en VOL LIEFDE. Hy is bereid om straf te herroep.”

Mag julle ‘n geseënde dag hê!

Heb 3:14 “Ons behou deel van Christus as ons end-uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het.”

As dinge nie uitwerk in die tyd wat jy gehoop het nie, wees steeds sterk in jou geloof, want God se tyd en ons tyd verskil drasties. Staan egter vas in jou geloof, hou by die Woord en moenie ophou glo nie! God SAL ‘n deurbraak gee wanner Hy weet die tyd is reg.

Geniet julle dag!

Wees vandag positief!

Moed uit God se Woord vir hierdie nuwe week. 

2 Kor 1:21,22 “God SELF het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig: OP CHRISTUS. God het ONS vir Hom AFGESONDER, ons as Sy EIENDOM beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as WAARBORG van wat ons NOG sal ontvang.”

 2 Kor 4:17 “Ons swaarkry in hierdie lewe is maar GERING en gaan VERBY, maar dit loop vir ons uit op ‘n HEERLIKHEID wat ALLES verreweg oortref en wat EWIG bly.” 

Gee die teksverse nie vir ons genoeg rede om te juig oor ons lewens nie? Ons swaarkry, dit wat ons sien as swaarkry, is tydelik! God het van die begin van ons lewens af ‘n beter, gelukkiger en mees ongelooflike lewe beplan en voorberei! Ons moet net elke dag ons oë en harte oopmaak om dit te ervaar en raak te sien. My wens en versoek vir die week is dat ons sal uitgaan en net die positiewe in die dag sal soek! Die positiewe in mekaar sal vind en op dit bou. 

Sterkte vir julle week!

NET die beste is vir ons beplan

Ps 90:1,2 “Here, U was vir ons ‘n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God.”

Nog so ‘eye opener’ aan die bgin van die naweek. Weereens kom ek tot die besef dat die Here beslis nie teëspoed vir ons in gedagte gehad het met die skepping van die aarde nie. NET die beste is vir ons beplan, maar selfs sy kaarte is deurmekaar gekrap. Hy het egter NOOIT op ons tou opgegee nie, nee, Hy was daar vir ons, is daar vir ons en sal daar vir ons wees van ewigheid tot in ewigheid. Ons moet egter net glo dat elke dag wat ons geskenk is, ons beste dag ooit sal wees. Spreek voorspoed uit oor jouself! Hou vas aan God se belofte soos wat in Matt 9:29 staan “…Wat julle glo, SAL gebeur. En besef ook dat Sy krag ons sal omsingel soos in Ps 89:9 “…U krag is GROOT, Here, U trou is ORAL.” Ek weet nie van jou nie, maar dit maak my vanoggend so klein bietjie kinderlik opgewonde!

Mooi naweek vir julle almal!

Vir die eerste keer in ‘n lang tyd besef ek hoekom ek regtig my oggend boodskap met almal deel. Nie net dat dit ‘n Goddelike opdrag was nie, maar dat daar ‘n veel groter prentjie agter dit is. Kyk net wat sê

2 Kor 4:15 “Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. DAN word die dankgebede ook meer, en God ontvang die eer.”

Dit gaan alles oor die eer van God en eer aan God. Hoe meer mense hierdie boodskap lees, hoe meer eer en dankbaarheid SAL die Here verkry.

Ps 91:1-2 “Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here:’U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.”

Mooi dag almal!

He’s got your back!

Aan die begin van die nuwe week kry ek NOG ‘n ongelooflike belofte uit God se Woord. Ek dra dan ook hierdie boodskap vanoggend op aan Eduan van der Walt, en elke siek vriend, of wat ‘n siek vriend daar buite het.

Jes 54:10,17 “Berge kan padgee, heuwels kan wankel, maar My liefde vir JOU sal NOOIT verdwyn nie, My VREDEVERBOND met jou sal NOOIT wankel nie, sê die Here, wat JOU LIEFHET. (17) GEEN wapen wat gesmee word om jou aan te val, sal iets uitrig nie…”

So! Dit maak nie saak waar jy vandag in jou gemoed staan nie, GLO eenvoudig net dat die Here, soos die Engelsman sal sê:”He’s got your back”. Daar SAL moeilike tye in ons lewens kom, maar ons moet eenvoudig net nie ophou glo dat God daar is vir ons nie! Geen aanval – geestelik, mondelings of fisies sal ons kan verslaan as ons vashou aan God se Woord nie! Ons dien ‘n GROOT God wat net die beste vir ons wil hê.

Sterkte vir julle week!

Ons toekoms in U hande!

Jer 29:11 “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: VOORSPOED en nie teespoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!”

Dankie Abba Vader dat ons toekoms in U hande is, dat ons kan glo en vertrou dat net ons beste dae nog voorlê. Dankie vir U oneindige liefde.

Amen

Hoekom is ons partymaal so bang om dit te vra?

1 Kron 4:10 “Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde:”Stort U seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder U beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie.” God HET laat gebeur wat hy gevra het.”

Die vraag wat uit die dagstukkie opkom is…vra ons groot, of vra ons middelmatig? Is dit God se wil dat ons maksimum moet vra, of mag ons net genoeg vra om vandag deur te sien? As ek so na Jabes se gebed luister dink ek God wil graag die BESTE vir ons gee, so hoekom is ons partymaal so bang om dit te vra?

Wat dink julle?