Vertroue in jou drome

Vertroue in jou drome en moenie ophou glo in jou drome nie…dit is my sentrale tema vanoggend na ek weer gelees het van Josef wat sy drome aan sy broers vertel het in Gen 37. Dit is weereens vir my ‘n bewys dat God op soveel maniere met ons praat, ons moet net ons harte, ore en oë oopmaak. Luister ons tog na daai diep hartsbegeerte om iets te doen, iets te wil word, daai strewe na iets beter? Dit is tog niemand anders as ons Vader wat hierdie drome in ons plaas nie en dit moenie verwaarloos of geignoreer word nie, luister na daai stemmetjie. Ons vertroue moet eenvoudig net onvoorwaardelik in God bly staan!

Ps 62:6 sê:”Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek. Net Hy is my ROTS en my REDDING, my VEILIGE vesting, sodat ek stewig kan staan.” En hoe moet ons Hom loof en prys…

Ps 63:4-6 “U troue liefde is MEER werd as die lewe; DAAROM sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank LOOF, my HANDE OPHEF om U Naam te prys. Soos ELKE keer wanneer ek U GOEIE GAWES geniet, sal ek U altyd roem met JUBELENDE mond.

Geniet julle naweek!

Die Mag van Here is Groot!

Vanoggend is ek weer na die verhaal gelei waar God Sy volk nie net deur die Jordaan laat trek het nie, maar ook deur die Rietsee. Jos 4 en Ps 106:9. En ek het regtig gewonder hoekom ek dit weer moet lees, maar die antwoord is toe net ‘n paar vese verder

Jos 4:24 “Hy het dit gedoen sodat AL die volke van die aarde kan BESEF dat die MAG van die Here GROOT is, en sodat julle die Here julle God ALTYD sal dien”.

NIKS is vir God onmoontlik nie, dit is so maklik as om net te vra en te glo. Vra nie net vir ander nie, maar ook vir jouself.

Mooi dag vir julle!

Goddelike “Legacy”

Haggai 2:9 “Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here die Almagtige. Op hierdie plek sal Ek vrede gee…”

Is dit nie waar nie? En ek voel dié stukkie sluit goed aan by Dawie Spies se boodskap gister by Manne van die Woord…Die “legacy” van Jesus is vandag 2000 jaar later, veel groter as toe, en is dit nie ook so dat jou groot ouers en ouers ‘n “legacy” gelaat het nie. Die vraag is dan nou… Wat doen jy anders vandag om jou Goddelike “legacy” te verseker en na te laat?

Lekker naweek almal!

Hoekom ons moet JUIG vanoggend oor die seën oor ons lewens!

“Hoekom ons moet JUIG vanoggend oor die seën oor ons lewens!” Beslis my oggendstukkietema voor die naweek.

In Rom 4:7,8 lees ek “Geseënd is die mens wie se oortredings nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseënd is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie.”

Dan in 2 Kor 5:14,15 “Die liefde van Christus DRING ons, omdat ons tot die insig gekom het dat EEN vir ALMAL gesterwe het, en dit beteken dat ALMAL gesterwe het. En Hy het vir ALMAL gesterwe, sodat dié wat LEWE, NIE MEER vir hulleself moet lewe nie, maar vir HOM wat vir HULLE gesterf het en uit die dood opgewek is.”

En hier is die loflied…2 Kor 5:17 “Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n NUWE mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.”

As jy regtig jou hart en siel aan God oorgegee het, jou verlede, hede en toekoms…is dit nie genoeg rede om te hubel nie, om Sy naam te loof en prys omdat Hy jou ‘n nuwe mens gemaak het nie? Juig jy vanoggend oor die dinge wat God in jou lewe gedoen het of besig is om te doen?

My gebede vanmore is dat elkeen in my lewe, of dit nou direkte vriende of generiese vriende op die wêreldwyeweb is, die loflied in hulle harte sal vind, sal juig, jubel en sing, want ons dien ‘n almagtige God.

Uit Lukas en Romeine kry ek vanoggend ‘n “deurmekaar” boodskap, maar ek sal hom op my manier verduidelik.

Luk 6:37-38,43 “Moenie oordeel nie, en oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Gee, en vir julle sal gegee word: ‘n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee. Dit is nie die goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie die slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Elke boom word aan sy eie vrugte geken.”

Dan uit Rom 9:33 “…KyK, Ek sit in Sion ‘n klip neer waaroor ‘n mens struikel, ‘n rots waarteen jy jou stamp, maar wie in Hom glo, sal nie teleurgestel word nie.”

Naasteliefde gaan oor die vermoeë om elkeen te aanvaar en erken soos hy/sy is. Elkeen van ons is talente en gawes gegee wat ons self moet ontdek, jy is uniek, want God het jou gevorm soos Hy jou wou hê. Jy is dalk nie nou op die regte plek (besigheid of tyd van jou lewe) om jou Goddelike talent en gawes uit te leef nie, maar ons sal nooit teleurgestel gelaat word deur in ons Abba Vader te glo en vertrou nie. Ons moet aanvaar dat daar wel struikelblokke oor ons pad sal kom, maar deur ons vertroue in God te stel en te hou, KAN alles oorbrug word. Staan vas in Sy Woord.

Mooi dag vir almal!

My kleinSaterdag boodskap het amper ‘n tema van ‘Vrugteslaai van die lewe’. Ons almal ken die gesegde “Die appel val nie ver van die boom af nie”. Dit beteken mos jy lyk soos, doen iets soos of presteer soos jou pa. Sekerlik het elkeen van ons iets wat mense om ons laat herinner wie ons ouers is…Maar vanoggend word ek met die vraag gekonfronteer – Val die appel ver van die boom af in my geestelike lewe? Kan die mense om my my Abba Vader in my sien? Hoe ver val daai appel van die boom af? Val daai appel ooit?

Kyk wat sê 1 Joh 3:1 hoekom moet daai “appel” tog val…”Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook.”

In dieselfde hoofstuk lees ek in vers 18 die volgende

“Liewe kinders, ons LIEFDE moenie NET woorde en lippetaal wees nie, maar MOET met die DAAD bewys word en DAN in OPREGTHEID.”

Gaan ek en jy vandag ons Hemelse gesin se verteenwoordigers wees? Hoekom moet ons dit doen mag jy dalk vra! WANT ons is kinders van God, Skepper van die aarde en alles en almal daar op! Die gewer van dag en nag. Kom ons wys vandag ons dankbaarheid, ons trots en ons geestelike toegewydheid deur woord en daad!

Mooi dag vir julle!

Hoor net hierdie lekker God is awsome! Storie!!!

Hoor net hierdie lekker God is awsome! Storie!!!
Vanaand besluit ek om sommer ipv om te werk of n boek te lees om in Carsten se kamer in te gaan en hom weer n slag te salf en vir hom te bid. Om die Here te vra vir sy leiding en insig wat betref die awsome taak om vir Carsten en Annabelle groot te maak. Terwyl Carsten slaap gaan ek in sy kamer in en salf hom in Jesus se naam ek bid vir hom en besluit om sommer so op my rug op die grond langs sy bed te gaan le want ek wil hom nie wakker maak nie. Ek het seker so 10 minute op my rug gele en met God gesels toe Carsten skielik in sy slaap omrol en kaplaks bo op my bors val. Ek weet nie wie se verbasing was die grootste nie! Toe ons tot verhaal kom en altwee besef wat gebeur het het ons lekker begin lag en die uitdrukking in Carsten se gesig was net onbeskryflik ek meen hoe gebeur dit nou dat die eenkeer in maaaaande wat hy van die bed af rol val hy mooitjies bo op my! Toe ek uit die kamer gaan kan ek nie wag om vir Mirinda te vertel wat gebeur het nie. Toe sy die storie hoor was die uitdrukking op haar gesig net so vol verbasing as Carsten sinne. Mirinda vertel toe vir my dat toe sy Carsten vroeer die aand in die bed sit se hy vir haar. “Mamma as ek van hierdie bed afval op die teels gaan ek my kop oop val” sy se toe vir hom ” Nee man jy sal nie want as jy van die bed afval sal ons jou altyd vang” Groot is ons almal se verbasing vanaand dat ja werklik Carsten het van die bed af geval en Pappa het hom gevang. En terwyl ek hierdie met julle deel ervaar ek duidelik dat God se ” Ek is jou hemelse Pappa en ek sal jou altyd vang!”

Kom doen wat U wil in hierdie besigheid

Kom doen net wat U wil doen in hierdie besigheid!

 

Here ons onderwerp ons besigheid aan U – Jakobus 4: 7

Satan ek staan jou tee en jy sal van ons en ons besighede wegvlug Jakobus 4:8

Vader in persoon en as verteenwoordigers van ons besighede Abba Vader , nader ons tot U Vader dankie dat U tot ons Nader Jakobus 4:9

 

Dankie Jesus ons is die kop en nie die stert nie, dit gaan met ons goed in alles, ons is gesond soos wat dit wel is met ons siel

 

Net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewens

 

Ons oes mandjie loop oor

 

Ons geniet die vrug van ons hande arbeid ons is gelukkig en voorspoedig Psalm 128

 

Vader as U nie hierdie besighede bou nie, swoeg ons verniet. As U nie ons stad bewaak nie bewaak ons dit verniet Psalm 127

 

Here in Jesus se naam bid ek dat U ons besighede bou, Here kom bewaak ons; Ons produk, ons kliente, ons finansies!!! Bewaak ons geleenthede, bewaak ons harte bewaak ons gedagtes.

Vader deur U liefde volle Heilige Gees help ons sit n wag voor ons monde! Here haal die dood(negatiewe gedagtes) uit ons harte!

 

Vader kom rig ons op want dit is U Gees Here wat lewend maak, my vlees het niks daaraan toe nie! Joh6:63

 

Jesus ons het U nie uitgekies nie U het ons uit gekies U het ons aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou! Jesus U het self gese “ So sal die Vader aan julle gee wat julle ookal in my naam vra!” Here U bevel is duidelik: Julle moet mekaar lief he!! Joh 15:16

 

Here gee vir ons n openbaring van U liefde Here sodat ons doel en rede en bestaan van ons besighede gedryf sal wees deur die liefde vir ons mede mense! Sodat die vrug van hierdie besighede eer sal bring aan U Koningkryk!

 

Dankie Here

 

In Jesus naam

 

Amen

Die krag van my geloof

“Die krag van my geloof” is vanoggend die sentrale gedagte in my oggendboodskap wat kom uit

2 Kon 20:5:”Gaan terug en sê vir Hiskia, die leier van my volk: So sê die Here, die God van jou voorvader Dawid: Ek het jou gebed verhoor, Ek het jou trane gesien. Ek gaan jou gesond maak, en jy sal oormore weer na die huis van die Here toe gaan.”

In Ps 6:9 staan ook “Gee pad van my af julle almal wat onreg doen, want die Here het ag geslaan op my geroep om hulp.”

Kruip jy in ‘n bondeltjie weg en bejammer jouself die dag as jy regtig afgemat of siek voel? Of staan jy steeds sterk met ‘n Goddelike lied in jou hart, al loop daar ook trane van smart? Ek glo dit is in sekere gevalle moeilik om met ‘n lied in jou hart op ‘n ernstige siekbed te lê, maar ons opdrag is tog nie om wêreldsgeluk te wys nie. God het nie gesê wys vir almal hoe gelukkig jy is nie. Nee, dis ‘n saak tussen jou en Hom, deel jou geluk en vreugde met Hom soos Hiskia. Draai jou gesig na die muur en herinner God aan jou geestelike goedheid. Hiskia het hier ‘n doodsberig van God gekry, maar hy het nie dit sommer net so aanvaar nie. Nee, hy het tot God gebid, Hom vertel van sy goeie Geestelike verhouding, en deur dit te doen het God hom genees. Wie sê God sal dit nie vir jou ook doen nie? Glo vandag dat God jou sal vergewe, jou gebed sal verhoor en jou sal genees. Jou trane in eer van Hom sal nie ongesiens verbygaan nie! Ons dien tog ‘n groot God vol vergewensgesindheid! So sit maar daardie pakkie by Hom neer.

Sterkte vir julle dag!

Met nog ‘n nuwe week en ‘n maand wat aangebreek het, het God vanoggend vir my ‘n ongelooflike boodskap gegee om weer oor te gaan dink en natuurlik met julle te deel. Dit is wel die bekende stuk uit Matt 17, maar na alles wat hierdie naweek gebeur het, het dit vir my soveel groter betekenis.

Vers 20:”Omdat julle geloof te klein is,” sê Hy (Jesus) vir hulle (die dissipels). “Dit VERSEKER Ek julle: As julle maar geloof het so groot soos ‘n mostertsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê:’Gaan staan daar anderkant!’ En hy sal gaan. NIKS sal vir julle onmoontlik wees nie.”

En in Matt 21:21 word dit weer bevestig:”Daarop antwoord Jesus hulle:’Dit VERSEKER Ek julle: As julle geloof het en NIE TWYFEL NIE, SAL julle kan doen wat Ek aan die vyeboom gedoen het. MEER NOG: Julle SAL vir hierdie berg kon sê:’Lig jou op en val in die see!’ En dit SAL gebeur.”

Julle, ons geloof in mekaar, geloof in dit wat ons daagliks doen, geloof in onsself en in ons geloof en vertroue in God het net ‘n grootte van ‘n mostertsaadjie nodig om jou en iemand anders se lewe om te draai. Dit is letterlik so groot soos hierdie punt aan die einde van die sin. GLO vandag, GLO more, GLO en die heerlikheid van ons Skepper SAL met ons wees. Kom ons gaan maak ‘n verskil in iemand se lewe vandag!

Mooi dag en sterkte vir julle week.