Dit borrel in my!

Die bekende liedjie met die woorde ‘Dit borrel…dit borrel…dit borrel hier binne my’ weerklink vanoggend in my kop. En toe kom die oggendskrifgedeelte en bevestig hierdie Goddelike heerlikheid wat in my druis.

Luk 1:30 “Die engel sê toe vir haar:”Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou.”

Maar verder in die hoofstuk bevestig vers 37 ‘n groot waarheid “NIKS is vir God onmoontlik nie!” Toe kom my koorgedeelte van my liedjie, dit is uit

verse 46-49 “En Maria het gesê:”Ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God, my Verlosser, omdat Hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat Hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. HEILIG is Sy Naam.”

Vandag wil ek net die grootheid, heerlikheid en mag van God besing. Ek voel kinderlik opgewonde oor wat Hy vir my voorhou, vir wat Hy al vir my gedoen het en vir wat Hy nou binne in my doen! Ons hoef nie bang te wees nie! Kom ons besing God se eer soos Maria! Nie net vandag nie, maar elke dag! Julle…ons dien ‘n GROOT God! Wow! Niks, julle NIKS is sonder Hom moontlik nie. Mag elkeen wat die boodskap vandag lees ‘n geseënde dag hê!

Dankie weereens vir die geleentheid dat ek so Sy boodskap aan my, met julle kan deel!

Rotsvas

Jes 54:8 “In ‘n opwelling van toorn wou Ek ‘n kort tydjie niks met jou te doen hê nie, maar Ek ontferm My oor jou met ‘n liefde wat NOOIT vergaan nie, sê die Here, jou Verlosser.”

My les vandag uit die stukkie…God sal ons NOOIT in die steek laat nie. Al maak ons Hom soms kwaad, stel ons Hom teleur, Sy Liefde is ROTSVAS. Al wat ons moet doen is om dieselfde te doen!

Mooi naweek almal!

More Oggend – 29 Mei 2015

Middag Manne

Ons wil julle net bewus maak dat ons more vir die 1ste keer ons sprekers se praatjies sal opneem en dan op die web blad beskikbaar sal stel as ‘n podcast. Sodoende kan ons boetas reg oor die wêreld na ons praatjies luister.
Ons wil julle nooi om ekstra moeite te doen om more oggend by te woon en deel te wees van hierdie geskiedkundige oomblik.

Nooi ook ‘n pel!
Sien julle more!

www.mvdwnelspruit.co.za

h/v Kaapschehoop & Jacaranda – Communio Ouditorium
Vrydag 29/ 05/ 15
06h00 – 06h45

Hoor jy vanoggend van waar die wind waai?

Nou toe nou, uit my oggend teksvers uit “Dis jou Oomblik” van Joel Osteen besef ek toe mos nou waar die gesegde “winde van verandering” vandaan kom. In Hand. 2:2 is die bekende verhaal van waar die dissipels in ‘n vertrek gesit het…

“Skielik was daar ‘n geluid uit die hemel soos van ‘n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het.”

Ons almal weet tog wat die res van die verhaal was. God het hier ingetree en Sy dissipels in ander tale laat praat sodat die mense van ander lande, in hulle moedertaal, die Goddelike boodskap kon verstaan. Wat neem ek hieruit vandag…ons moet begin let op hoe die geestelike winde waai in ons lewens. Party dae voel dit tog of die wind net van voor kom, maar deur God se guns SAL die wind draai. Hou vas aan God se Woord. Dis is allermins waar my en jou krag vandaan sal kom! Voel of hoor jy vanoggend vanwaar die wind waai?

Mooi dag almal!

Hoe staan jy vandag op na jou val?

My kleinSaterdagboodskap is vanoggend uit drie gedeeltes,

Spr 24:16 “Al val die regverdige HOEVEEL keer, hy STAAN weer op…”

Spr 28:1 “Die goddelose hardloop weg al jaag niemand hom nie; die regverdiges het die moed van ‘n leeu.”

Job 5:9 “Wat God doen, is GROOT en ondergrondelik, WONDER op WONDER.”

Hieruit leer ek dat dit nie regtig gaan oor die val nie. Dit gaan alles oor die opstaan. Uit Spr 24 is dit duidelik dat God alreeds die uitkoms het van ons opstaan alvorens ons geval het, maar Sy les kom tog uit ons val en ons moet dit raaksien en aanpak soos ‘n man met die moed van ‘n leeu. Maar weet een ding, GOD IS ALTYD DAAR al val ons hoeveel keer! Sy opstaan wat Hy vir ons beplan het kom met kennis en insig. Wat sê die spreekwoord – “‘n donkie stamp nie sy kop tweekeer nie.” So val is deel van ons groeiproses, maar die opstaan ‘n leerproses met God altyd aan ons sy!

Hoe staan jy vandag op na jou val?

Resep tot sukses

Hierdie stukkie het ek gistraand ontvang en ek moes dit net weer deel. Ek glo dit is die “ultimate” resep tot sukses, ware geluk en die toekoms.

Deut. 6:4-5 “Israeliete, julle moet luister, ons God die Here is een Here. Daar is nie nog so ’n Here nie. En julle moet lief wees vir die Here, julle moet lief wees vir Hom met julle hele hart, met al julle krag.”

Hoop elkeen van julle het ‘n mooi dag!

Vrydag oggende is hemels

Na n week soos hierdie is dit so n wonderlike gedagte om te dink more oggend is weer Vrydag en kan ek die Manne van die Woord byeenkoms bywoon.

Dit is hier waar n ou net kan oorgee en ontspan die hele week se spanning en bekommernis kan eenkant sit. Hier kom n man n bietjie weg, weg van die werk; weg van die vrou( ja ons is lief vir hulle maar dit is soos medisyne om soms n bietjie weg te kom van vroulief af) en selfs weg van die kinders en base en en en….. dit is die absolute bederf om net vir 45 minute nie aan probleme en bekomernisse nie te dink nie. Nee vir hierdie weeklikse 45 minute kan jy ontspan en werklik in Jesus se sabats rus ingaan.

 

Die dinamika by hierdie Manne van die Woord byeenkomste is net anders, dit  is net n klompie mans wat hulle self kan wees, daar is geen veroordeling nie daar is geen politics of enige ander spanninge nie.

 

Alle mans is welkom om elke Vrydag oggend 06h00 bymekaar te  kom en n “Geestelike Brandstof Inspuiting” te kom kry. Dit is die Gees van die Here wat lewe gee die vlees het niks daaraan toe nie – Joh 6:63

Sluit by ons aan net soos jy is, dit is 06h00 (ja jy het reg gesien, in die oggend) by Communio  Hoek van Kaapsche Hoop en Jacaranda str Nelspruit

 

Sien julle daar

 

Groete

 

Kobus Bosman

PS: Click asb op hierdie blog post se titel net onder die foto en dan sal julle sien daar kom share buttons onder aan die blog op en dan SHARE julle asb

PSS: Dankie dat julle my skrywers vryheid gee om die engelse “lingo” in my blogs te gebruik ek meen hoe gaan dit nou klink as ek se “klik op die deel knoppie” nee wat dankie dat ek kan skryf soos hy kom 🙂

Alles werk uit ten goede

Kobus Testifies Rom 8:28
I used to be friends with De Wet Swanepoel( he has now since passed on to be with the Lord) De Wet was a live wire with Gods living waters pouring out from within him, He loved God with all his heart and was sold out to Jesus in totality. At the time of this testimony De Wet must have been walking through South Africa with a wooden cross, for about two years and at least a 1000 kilometers. One morning I received a sms to call him as soon as I am awake as he has word for me. This specific morning I was on my way to a meeting in Pretoria and I have been stressed and worn out for about two days before because I wasn`t expecting the meeting to go well and also there were somethings in my business that wasn`t working and to be honest it wasn`t going well with the business at all. So I was pretty stressed out and yes I think it fair to say quite miserable.
I phoned De Wet the moment I got the sms because I have learned that he had a very sensitive distinction in the spirit and somehow just always knew when to call me to encourage me and give my some words of wisdom. When he answered the phone there was an excitement in his voice even more than normal. He told me that during the night he had a dream that he was sitting at a table having a conversation with Jesus about me. He said that Jesus told him that I was feeling tense and anxious and that Jesus said that De Wet must remind me of His promise in Rom 8:28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.
The conversation went on for a little while longer and although I knew that De Wet was really sincere and that he most definitely did dream that he was sitting at a table having a discussion about me with Jesus Christ Himself.
On my way to Pretoria I prayed a lot and just listen to my praise and worship music like I usually do if I am alone in the car.
Approaching the toll gate I couldn`t make up my mind as to which lane I should use and must have changed my mind at least two times before pulling into one of the booths, what happened then still amazes me today.
A white Volkswagen Polo came past me and entered into the booth to my right, I remember thinking that I have chosen the wrong lane because this Polo is now passing me and is in the booth to the right, but in front of me. Only then did I see that the Polo’s number plate was Rom 8 v 28…..
The second a noticed the number plate I could feel the gentle breeze of the Holy Spirit and I knew that I knew that De Wet had a dream/vision and that in that dream he was having a conversation with Jesus about me.
I have started my testify page quite a while back but then didn`t do much about it just not getting to it, but in the past few days it was as if God was just gently pressing it on my heart to start writing and posting my testimonies.

A few days ago someone (I really can’t remember who it was) posted Revelation12:11 on Facebook and immediately knew that once again the Holy Spirit is prompting me to start testifying. Tonight during our weekly prayer meeting someone quoted the exact same scripture in a prayer. Revelation 12:11 says “And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death…”
This little testimony is not very earth shattering and it is written by myself I am not a writer, I am not pastor or a Preacher I am just a normal guy who wants to be obedient to God. I believe without any doubt in my mind that what I have written here tonight will have some meaning to somebody out there.
My prayer for you is an echo straight from the heart of God and is His desire for it to be well with us, I pray His words as found in His Holy scripture in 3 John 1v2 Beloved, I pray that you may prosper in every way and [that your body] may keep well, even as [I know] your soul keeps welland prospers.
God bless you
Kobus Bosman

PS: My spiritual growth started  at a MEN OF THE WORD (Manne Van Die Woord) gathering, I would like to invite you from the bottom of my heart to go and visit one of the gatherings in more than 50 towns in South Africa. Get the contact details here http://mannevandiewoord.com/mvdw/index.php/takke

Be Anxious For Nothing

Be anxious of nothing
I am not anxious
I adhere to…
And trust in…
And rely on God…
Again I proclaim!
I am not anxious
I adhere to and trust in
And rely also on Jesus
John 14:1
• Matthew 6:28 (AMP)
And why should you be anxious about clothes? Consider the lilies of the field and learn thoroughly how they grow; they neither toil nor spin.
• Matthew 6:34 (AMP)
So do not worry or be anxious about tomorrow, for tomorrow will have worries and anxieties of its own. Sufficient for each day is its own trouble.
• Matthew 10:19 (AMP)
But when they deliver you up, do not be anxious about how or what you are to speak; for what you are to say will be given you in that very hour and moment,
• Matthew 6:27 (AMP)
And who of you by worrying and being anxious can add one unit of measure (cubit) to his stature or to the span of his life? [Ps. 39:5-7.]
• Matthew 6:31 (AMP)
Therefore do not worry and be anxious, saying, What are we going to have to eat? or, What are we going to have to drink? or, What are we going to have to wear?
• Luke 12:11 (AMP)
And when they bring you before the synagogues and the magistrates and the authorities, do not be anxious [beforehand] how you shall reply in defense or what you are to say.
• Jeremiah 17:8 (AMP)
For he shall be like a tree planted by the waters that spreads out its roots by the river; and it shall not see and fear when heat comes; but its leaf shall be green. It shall not be anxious and full of care in the year of drought, nor shall it cease yielding fruit.
• Mark 13:11 (AMP)
Now when they take you [to court] and put you under arrest, do not be anxious beforehand about what you are to say nor [even ] meditate about it; but say whatever is given you in that hour and at the moment, for it is not you who will be speaking, but the Holy Spirit.
• Luke 12:22 (AMP)
And [Jesus] said to His disciples, Therefore I tell you, do not be anxious and troubled [with cares] about your life, as to what you will [have to] eat; or about your body, as to what you will [have to] wear.
• Luke 12:25 (AMP)
And which of you by being overly anxious and troubled with cares can add a cubit to his stature or a moment [unit] of time to his age [the length of his life]?
• Luke 12:29 (AMP)
And you, do not seek [by meditating and reasoning to inquire into] what you are to eat and what you are to drink; nor be of anxious (troubled) mind [unsettled, excited, worried, and in suspense];

• Matthew 6:25 (AMP)
Therefore I tell you, stop being perpetually uneasy (anxious and worried) about your life, what you shall eat or what you shall drink; or about your body, what you shall put on. Is not life greater [in quality] than food, and the body [far above and more excellent] than clothing?
Psalm 39:5-7Behold, You have made my days as [short as] handbreadths, and my lifetime is as nothing in Your sight. Truly every man at his best is merely a breath! Selah [pause, and think calmly of that]!
6 Surely every man walks to and fro–like a shadow in a pantomime; surely for futility andemptiness he is in turmoil; each one heaps up riches, not knowing who will gather them. [I Cor. 7:31; James 4:14.]
7And now, Lord, what do I wait for andexpect? My hope andexpectation are in You.