Mark 8:34

Man up… take up your own cross today!

Mark 8:34,35 “…If anyone intends to come after Me, let him deny himself (forget, ignore, disown, and lose sight of himself and his own interests) and take up his cross, and (joining Me as a disciple and siding with My party) follow with Me (continually, cleaving steadfastly to me). For whoever wants to save his (higher, spiritual, eternal) life, will lose it (the lower, natural, temporal life which is lived only on earth); and whoever gives up his life (which is lived only on earth) for My sake and the Gospel’s will save it (his higher, spiritual life in the eternal kingdom of God).” AMP.

Through this scripture I urge each of you, myself included, to man up… take up your own cross today and be saved. We serve a mighty God who had His Son carry His own cross for our sake, but it doesn’t give us the right to take everything as a given! There is work to be done…let’s do it! Let’s be city changers by carrying our own crosses but with the advantage of God’s firm embrace each step of the way!

Mark 7:37

God doen net goeie goed!

Mark 7:37 “Hulle is geweldig aangegryp en het gesê:”ALLES wat Hy doen is GOED: die dowes laat Hy HOOR en die stommes laat Hy PRAAT.”

Uit die teksvers is dit duidelik dat God NET goeie goed doen! Hoor jy vandag Sy stem, spreek jy Sy woord, of is jy nog daardie doof-stomme wat sukkel om Sy Woord te hoor en internaliseer of dalk oor te praat? Hoe meer ons in Sy woord delf, hoe meer sal ons hoor, waarna die losheid van ons tonge sal kom wat Sy woord sal verkondig.

Is dit ‘n begeerte van jou om vandag Sy woord te hoor of te spreek? Dit is beslis myne!

Sterkte vir julle dag en die res van die week.

Mark 5:36

Dink jy God hoor jou gebede met “een oor”?

In Markus lees ons van Jesus wat ‘n dogtertjie uit die dood opwek. Maar daar is vir my vanoggend ‘n groter boodskap in die hoofstuk.

Mark 5:36 “Jesus het egter met EEN oor gehoor wat daar gesê word, en Hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge (Jaïrus): BLY MAAR NET GLO!”

Nie net is hierdie die raadslid se opdrag nie, dit is myne en joune vandag. Moenie jou vertroue op en in Jesus laat verdof nie. Hy sal enduit by jou wees, al hoor Hy jou gebede met “een oor”, God sal jou nooit teleurstel nie.

HOU AAN GLO!

Mooi week vir julle!

Mark 3:35

Besef jy vanoggend wie jy is? Wat hoor jy vandag?

Besef jy vanoggend wie jy is?

Mark 3:35 “ELKEEN wat die wil van God doen, IS My BROER en My SUSTER en My MOEDER.”

Ons is deel van God se familie en daarom moet ons ook soos Mark 4:9 sê, doen!

“Verder het Hy (Jesus) gesê:”Wie ORE het en KAN hoor, MOET luister.” Verder af in die hoofstuk word die opdrag herhaal

Mark 4:23 “As iemand ORE HET en KAN HOOR, MOET hy luiser.”

Is jy vandag soos ek skuldig aan hoor maar nie luister nie? Ek hoor tog elke oggend, maar ek luister die aldag nie. Dink julle nie ons daaglikse doen en late sal soveel beter wees as ons NET wil luister na wat God sê nie? God maak dit eintlik duidelik in Markus dat ons nie eintlik ‘n keuse het om te luister nie! ONS MOET luister!

Wat hoor jy vandag?

Kom ons lewe weer vir mekaar!

Mark 1:17-18:”Hy (Jesus) het toe vir hulle (Simon en Andreas) gesê:’Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.’ Onmiddellik het hulle die nette gelos en Hom gevolg.”

Kan ons geloof vandag so groot wees soos die van Simon en Andreas? Kan ons ONMIDDELLIK na God luister en lewe na Sy woord? Ons hoef mos nie te twyfel dat daar vir ons ‘n beter uitkoms gaan of kan wees nie. God IS die beter weg. Dit is dan so ook ons Goddelike plig om “vissers van mense” te wees, veral met die hartseer wat in vandag se tye daar buite is. Kom ons lewe weer vir mekaar!

Mark 1:15 “Hy (Jesus) het gesê:”Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. BEKEER julle en GLO die evangelie.”

Mooi dag almal!

Colossians 1:13

Met BLYDSKAP moet julle die Vader DANK

Kol 1:12-14 “Met BLYDSKAP moet julle die Vader DANK wat julle gemaak het om DEEL te wees aan die erfenis wat vir die GElOWIGES wag in die ryk van die LIG. HY het ons uit die mag van die DUISTERNIS weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van Sy SEUN wat Hy liefhet. DEUR die Seun het ons die verlossing verkry, die VERGEWING van ons sondes.”

AMEN!

philippians4.13.2

GLO heelhartig dat Hy jou lewenskrag is!

Ons eerste week van ons “40 Dae IN die Woord kursus” is verby en ons het behoorlik die boek Filippense van hoek tot kant bestudeer. Vanoggend wil ek dit waag om die boek op te som uit vyf verse…

Fil 4:4-7,13 “Wees ALTYD bly IN die Here! Ek herhaal: WEES BLY! Wees inskiklik teenoor ALLE mense. Die Here is naby. Moet oor NIKS besorg wees nie, maar maak in ALLES julle begeertes DEUR GEBED en smeking en met DANKSEGGING aan God bekend. En die vrede van God wat ALLE verstand te bowe gaan, SAL oor julle harte en gedagtes die wag hou IN Christus Jesus. EK IS TOT ALLES INSTAAT DEUR HOM WAT MY DIE KRAG GEE!”

Moenie vandag tyd mors om self jou dinge op te los nie, gaan sit jou wense, behoeftes, gawes voor God neer. Tree daagliks met Hom in gesprek en GLO heelhartig dat Hy jou lewenskrag is.

Ons dien ‘n groot God.

Mooi week vir almal!

Phil 2:15

Ek is ‘n kind van God. Deur Hom is ek, in my is HY!

Fil 1:19, 29 “…want ek weet dat alles op my redding sal uitloop omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan. (29) God het julle die VOORREG gegee om Christus te dien, nie alleen deur IN Hom te glo nie, maar ook deur vir Hom te ly.”

Sê vandag vir jouself:”Ek is ‘n kind van God. Deur Hom is ek, in my is HY.”

Maak die elke dag tyd om vir mekaar te bid. Kyk wat sê Sag 4:6 ook “Toe sê hy vir my:’Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met mag en krag SAL julle slaag nie, MAAR DEUR MY GEES, sê die Here die Almagtige.”

Ons opdrag uit Fil 2:15,16 “…tree onder hulle op as LIGDRAERS in die wêreld, DEUR die Woord van die lewe uit te dra.”

Geniet die naweek!

Phil 1:9

Dit is my grootste wens

Fil 1:9-11 “Ook bid ek dat julle liefde AL HOE MEER sal toeneem in BEGRIP en FYN aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan ONDERSKEI waarop die WERKLIK aankom. DAN SAL julle op die dag wanneer Christus kom, ONBERISPELIK en SONDER blaam wees, en deur Jesus Christus SAL julle GEHEEL en al in die REGTE verhouding met God wees, tot SY LOF en EER.”

Dit is ook my grootste wens dat ek meer tyd IN die WOORD kan spandeer om die regte kennis en insig te kan opdoen.

Wat is jou wens?

Ephesians 2:10

Sy planne is net die beste vir jou

My kleinSaterdagboodskap sluit aan by gister sinne…Ek is uniek want…

Ef 2:10 “Nee, GOD het ons gemaak wat ons NOU is: IN Christus Jesus het Hy ons geskep om ONS LEWE te wy aan die GOEIE DADE waarvoor HY ons BESTEM het.”

Kan jy sien God het van die begin af planne met jou lewe gehad, maar dié planne sluit Christus in. Sy planne is net die beste vir jou, want jy is wie jy is!

Kom ons gaan vandag uit en maak die beste van elke oomblik daar waar jy is, by die huis, by die werk, by vriende en selfs as jy alleen is. JY IS GOD SE PÊREL!

Geniet julle dag!