Conquer Logo

Conquer Reeks Naweek

INTERKERKLIK
Communio sentrum Nelspruit
Vrydagaand 10 Februarie en Saterdag 11 Februarie 2017

Koste: R100 p.p. –  Sluit in: Verwersings(Saterdag), koffie en tee

Indien moontlik RSVP asseblief teen Woensdag 8 Februarie sodat ons getalle min of meer kan reg kry.

MAAR!

Indien jy nie betyds kon RSVP nie kom net Vrydag aand daar is oor as genoeg plek

Program

Vrydag aand

Sessie 1 – 18h00 tot 20h00

Saterdag

Sessie 2 – 08h00 tot 10h00

Koffie   – 10h00 tot 10h30

Sessie 3 – 10h30 tot 12h30

Verversings – 12h30 tot 13h30

Sessie 4 – 13h30 tot 15h30

Breek – 15h30 tot 16h00

Sessie – 15h30 tot 17h00 afsluiting

Moenie dit mis nie – kom word bemagting – kyk hierdie 3 minute video

en besluit self.

Registreer nou!

100% VERTROULIK

Moenie toelaat dat jou vrede verder gesteel word nie

Ons sal jou kontak met die finale en voledige reelings

Registrasie Vorm

  • Kom word bemagtig om ander te help met gewoonte vormende gedrag

  • Alle Pa`s!! Kom kyk waarteen moet jou kinders bewaak word

  • Sukkel jy dalk self met een of ander gewoonte – soos pornografie, dwelms drank ens?

  • Wees asb vrymoedig om te kom, alle inligting sal vertoulik hanteer word

DISCLAIMER

“Men be warned, the message in this curriculum will not tickle your ears or downplay the severity of sexual sin. For such a time as this, we believe that God is calling men to fight in His army and the battle starts in your hidden life. But be encouraged, this curriculum is humbly presented to you by broken men and fallen soldiers who are living proof of God’s relentless love and righteousness. If they can be conquerors through Christ, so can you.”

Registrasie Vorm

Click here to add your own text