Daar is eenvoudig GEEN ander God soos ons God nie!

Jes 44:6,8 “So sê die Here, die Koning van Israel, sy Verlosser, die Here die Almagtige: EK is die EERSTE en EK is die LAASTE, buiten My is daar GEEN God nie. (8) Moenie skrik nie, moenie bang wees nie! Het Ek die nie al van lankal af aan julle verkondig, dit vir julle gesê nie? Julle is my getuies: Is daar ‘n God buiten My? Daar is GEEN ander ROTS nie; Ek weet van GEENEEN.”

As jy vandag gedink het geld, titels, status of enige ander aardse afgod wat jy van iets gemaak het gaan jou enigsins tot hoër hoogtes styg…dink weer. In hierdie stukkie sê God vanoggend aan my HY is al waaraan ek moet vashou, die talent wat ek ontvang het kom van Hom, sukses kom van Hom, teleurstellings en moeilike tye laat my roep en glo in Hom. Moenie vandag fokus van ons Abba Vader af verloor nie. Dra alles wat jy het, wat jy doen, gedoen en gaan doen, op aan Hom. Daar is eenvoudig GEEN ander God soos ons God nie!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *