Phil 1:9

Dit is my grootste wens

Fil 1:9-11 “Ook bid ek dat julle liefde AL HOE MEER sal toeneem in BEGRIP en FYN aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan ONDERSKEI waarop die WERKLIK aankom. DAN SAL julle op die dag wanneer Christus kom, ONBERISPELIK en SONDER blaam wees, en deur Jesus Christus SAL julle GEHEEL en al in die REGTE verhouding met God wees, tot SY LOF en EER.”

Dit is ook my grootste wens dat ek meer tyd IN die WOORD kan spandeer om die regte kennis en insig te kan opdoen.

Wat is jou wens?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *