Phil 2:15

Ek is ‘n kind van God. Deur Hom is ek, in my is HY!

Fil 1:19, 29 “…want ek weet dat alles op my redding sal uitloop omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan. (29) God het julle die VOORREG gegee om Christus te dien, nie alleen deur IN Hom te glo nie, maar ook deur vir Hom te ly.”

Sê vandag vir jouself:”Ek is ‘n kind van God. Deur Hom is ek, in my is HY.”

Maak die elke dag tyd om vir mekaar te bid. Kyk wat sê Sag 4:6 ook “Toe sê hy vir my:’Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met mag en krag SAL julle slaag nie, MAAR DEUR MY GEES, sê die Here die Almagtige.”

Ons opdrag uit Fil 2:15,16 “…tree onder hulle op as LIGDRAERS in die wêreld, DEUR die Woord van die lewe uit te dra.”

Geniet die naweek!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *