philippians4.13.2

GLO heelhartig dat Hy jou lewenskrag is!

Ons eerste week van ons “40 Dae IN die Woord kursus” is verby en ons het behoorlik die boek Filippense van hoek tot kant bestudeer. Vanoggend wil ek dit waag om die boek op te som uit vyf verse…

Fil 4:4-7,13 “Wees ALTYD bly IN die Here! Ek herhaal: WEES BLY! Wees inskiklik teenoor ALLE mense. Die Here is naby. Moet oor NIKS besorg wees nie, maar maak in ALLES julle begeertes DEUR GEBED en smeking en met DANKSEGGING aan God bekend. En die vrede van God wat ALLE verstand te bowe gaan, SAL oor julle harte en gedagtes die wag hou IN Christus Jesus. EK IS TOT ALLES INSTAAT DEUR HOM WAT MY DIE KRAG GEE!”

Moenie vandag tyd mors om self jou dinge op te los nie, gaan sit jou wense, behoeftes, gawes voor God neer. Tree daagliks met Hom in gesprek en GLO heelhartig dat Hy jou lewenskrag is.

Ons dien ‘n groot God.

Mooi week vir almal!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *