Colossians 1:13

Met BLYDSKAP moet julle die Vader DANK

Kol 1:12-14 “Met BLYDSKAP moet julle die Vader DANK wat julle gemaak het om DEEL te wees aan die erfenis wat vir die GElOWIGES wag in die ryk van die LIG. HY het ons uit die mag van die DUISTERNIS weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van Sy SEUN wat Hy liefhet. DEUR die Seun het ons die verlossing verkry, die VERGEWING van ons sondes.”

AMEN!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *