Visie en Missie

Manne van die Woord is ‘n interkerklike gebeds- en ondersteuningsgroep waarvan manne landwyd; wat in ‘n passievolle verhouding met die Here Jesus Christus staan, en wat hul regmatige posisies as konings, priesters en profete in hul huise, werksplekke, gemeentes en gemeenskappe inneem en dat ons aanspreeklikheid aanvaar vir ons dade en besluite. (1 Kor 6)

Ons visie is: Siele vir Jesus

Missie & Belydenis {ONS GLO}
Manne van die Woord wil die mans in Suid Afrika bewus maak dat hulle konings, priesters en profete in hulle huise moet wees, want as hulle huise in orde is, kan hulle ‘n verskil maak in die gemeenskappe waarin hulle verteenwoordig is en kan ons land verander.

Verder weet ons dat die huwelik is die hart van die gemeenskap en as jou huwelik & gesin (me and my house – we will serve the Lord) in orde is dan sal jy in ‘n verhouding met Hom wandel.

Ons byeenkomste
Manne van die Woord kom elke week bymekaar in verskillende dorpe en alle mans word uitgenooi om deel te word van hierdie lewensveranderende byeenkomste. Die byeenkomste het sy oorsprong in Pretoria gehad, maar deur die genade van die Here, het dit al so uitgebrei, dat ander dorpe (50 dorpe) ook al Manne van die Woord byeenkomste hou! Onthou…..Manne van die Woord probeer nie kerk wees nie en is interdenominaal en interkerklik! Ons is maar net gewone ouens wat interkerklik saamkom om te bid, te ontvang, te groei en mekaar te ondersteun.

Geestelike Belydenis
Ons het ‘n passie om die manne toegerus te kry om hul plek in hul gesinne in te neem, om die Pa te wees vir sy gesin soos wat God dit beskik het; om by hul werksplek die lig te wees en om “Jesus” te wees vir die wat nog nie die Waarheid ken nie. As manne wil ons saam leer hoe om effektief te bid. Ons harte is om alle manne wat honger en dors na Christus, op die pad te kry sodat hulle weer op hul beurt, ander kan help . Ons het ‘n siele visie – Siele vir Jesus.

Ons help die manne om in ‘n verhouding met die Here te staan, wat sal uitvloei na hul huise, werksplekke, kerke en gemeenskappe. Die Man moet koning, priester en profeet wees. Ek glo dat as ‘n man uitgesorteer is, is alles daarna in lyn sal wees met God se orde.